Studieuppehåll och studievbrott

Studieuppehåll

Vill du göra ett uppehåll i dina studier kan du ansöka om studieuppehåll. Du ska ha särskilda skäl för att ha möjlighet att få ett studieuppehåll beviljat. Därför är det viktigt att du anger dina skäl när du ansöker. Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats på utbildningen för en viss termin om du anmäler i tid att du vill återuppta studierna.

 

Studieavbrott

Om du önskar avbryta dina studier kan du anmäla ett studieavbrott. Genom att anmäla studieavbrott är du inte garanterad en plats om du skulle vilja återuppta dina studier vid ett senare tillfälle men du tillhör en prioriterad urvalsgrupp om du ansöker och är behörig till senare del av program.Genom att anmäla studieavbrott kan du ge en annan person möjlighet att erbjudas plats på kursen eller programmet som du läser.

Om du läser en av våra sommarkurser och vill avbryta dina studier inom 3 veckor loggar du in med ditt Umu-id och gör det på Studentwebben. Läs mer om hur du gör ett "tidigt" avbrott på kurs. Vill du avbryta studierna när mer än 3 veckor passerat från kursens startdatum gör du det med ovan länkade blankett. Eftersom vi vanligtvis har ett stort antal sökande till de sommarkurser vi erbjuder varje år ser vi såklart helst att du innan kursstart kan lämna återbud så tidigt som möjligt om det är så att du ångrat dig och inte vill läsa den kurs du sökt och blivit antagen till. Då har vi också möjlighet att erbjuda din plats till någon annan som gärna vill läsa kursen.