Masterprogrammet i fri konst

MFA - 120 hp (2 år)

Vårt 2-åriga masterprogram (MFA) är uppdelat i ett antal förvalda kurser inom områdena eget konstnärligt arbete, samtida teori- och konsthistoria, skrivande, konstnärligt arbete i dagens samhälle samt konstnärliga processer och forskningsmetoder. Kursen inom eget konstnärligt arbete upptar det mesta av studietiden. I dessa kurser arbetar studenterna huvudsakligen individuellt men också i grupp med sina egna konstnärliga gestaltningsarbeten. Dessa redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje student presenterar sitt arbete och aktivt deltar i de andra studenternas presentationer. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med lärarna planera den innehållsliga inriktningen och arbetssättet för det egna konstnärliga gestaltningsarbetet.

För information hur du gör för att söka in på programmet se denna sida:
Ansökan till masterprogrammet i fri konst

 

Handledning

Alla studenter får under studietiden professionell handledning från våra lärare på skolan. Förutom dessa lärare och gästlärare bjuds flertalet konstnärer in för att hålla föreläsningar och ge individuell handledning/ha ateljésamtal med studenterna samt crits i samband med utställningar mm.

 

Kurser och workshoppar

Förutom obligatoriska programkurser så ges ett antal workshoppar varje termin med fördjupning inom olika konstnärliga områden såsom måleri, rumslighet, skulptur, fotografi, grafik, performance, video och ljud. Skolan har ett utbildningsråd där du som student har möjlighet att komma med förslag till vad utbildningen ska innehålla såsom vem/vilka som ska bjudas in till skolan för att hålla en kurs eller workshop. Vanligtvis hålls 3-4 utbildningsråd per termin.

 

Egna ateljéer och välutrustade verkstäder

Totalt läser ca 70 studenter på skolan. Alla som blir antagna på utbildningen erbjuds en ateljéplats. De flesta får en egen ateljé, några få ateljéer är större och de delas vanligtvis mellan två studenter. I våra välutrustade verkstäder kan man arbeta med trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och ljud.
Läs mer om våra verkstäder

 

Skolans galleri

För att förbereda studenterna för ett arbete som professionell konstnär har skolan ett eget galleri där studenternas konstnärliga arbeten och tematiska grupputställningar presenteras och som man också har chans att boka för att ha egna utställningar. Studenter på masterprogrammet har dessutom under sitt sista år varsin grupputställning där.

Skolan har också ett nära samarbete med Bildmuseet och konstnärer som har utställningar där bjuds när möjligt in för föreläsningar och/eller ateljesamtal. 

 

Examensarbete

Sista terminen på programmet planeras och genomförs det gemensamt under handledning för en katalog samt en examensutställning på Bildmuseet. Som en del av examen ingår också att den studerande i text reflekterar kring sitt egna konstnärliga gestaltningsarbete och relaterar det till samtida konstnärlig teori och praktik.