Estetik för konstnärer 1 är inställd.

Höstterminen 2022 ger vi en grundkurs på 15 hp och halvfart inom ämnesområdet estetik; Estetik för konstnärer 1

I kursen introduceras teoretiska och praktiska grunder för estetik samt estetikens roll i samtidskonsten. Under kursen arbetar de studerande under handledning med ett under kursen framställt konstnärligt gestaltningsarbete samt formulerar en reflekterande text i relation till den egna konstnärliga praktiken.

 

SÅ HÄR SÖKER DU

Du anmäler dig till kursen på Antagning.se  och du skickar arbetsprover till oss.

1. Anmälan till kursen på Antagning.se

2. Skicka in arbetsprover
Arbetsproverna skickar du per e-post till info.art@umu.se  (Obs! Du ska inte ladda upp de på Antagning.se). Är det stora filer så skickar du de enklast via WeTransfer alternativt kan du dela upp de i flera mejl. Observera att utan arbetsprover är inte din ansökan komplett och kommer inte att behandlas! Vi vill att du skickar in 3-5 arbetsprover (valfritt konstnärligt område, ett eller flera) samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.). Arbetsproverna utgör den särskilda behörigheten och är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet. 

 

VIKTIGA DATUM

15 mars kl 13:00: Webbanmälan öppnar

19 april:  Sista ansökningsdag (såväl på Antagning.se som för att ladda upp dina arbetsprover)

21 juni: Sista kompletteringsdag på antagning.se

12 juli: Antagningsbesked med svarskrav
Du som blir antagen kommer i ditt antagningsbesked få information om var du kan leta rätt på ditt välkomstbrev. Där står det när kursen börjar, hur registrering på kursen går till och lite annan praktisk information för dig som är ny vid Umeå universitet.

22 juli:
Sista svarsdag

Hitta fler viktiga datum på Antagning.se

 

Vid frågor kontakta oss på info.art@umu.se