Ansökan till våra sommarkurser

- öpnar den 18 februari 2022

Varje år erbjuder vi en eller flera sommarkurser inom något konstnärligt område tillhörande fri konst. Det kan vara inom måleri, rumslighet, skulptur, fotografi, performance, video eller någonting annat.

Vanligtvis ges de på grundnivå, är på 7,5 eller 15 högskolepoäng och studiemedelsberättigade. Undervisning sker i juni samt i augusti med eget arbete mellan de båda undervisningsperioderna.

2022 kommer vi att ge tre sommarkurser på vardera 15 hp varav en på distans:

Måleri

Teckning - inom det narrativa fältet

Foto och rörlig bild som kritisk praktik

 

Ansökan sker i två steg

STEG 1: Anmäl dig till kursen på Antagning.se. Om du anmäler dig till andra sommarkurser (som andra lärosäten ger) tänk på hur du prioriterar dom så att du sätter den kurs du vill gå överst. Du kan bli antagen till max 23 hp sommarkurser.

Reell kompetens
Om du saknar slutbetyg från gymnasiet och inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet har du möjlighet att ansöka om prövning av behörighet genom reell kompetens.

STEG 2: Ladda upp 3-5 arbetsprover i vår ansökningsportal (länk till respektive sommarkurs portal kommer finnas tillgängliga här den 18 februari 2022, kl 13:00 när ansökan öppnar)

Arbetsproverna ska visa på din erfarenhet av konstnärligt arbete. De kan bestå av olika uttryck såsom målningar, teckningar, foton, bilder på skulpturer, video/filmer. Du har för varje arbetsprov möjlighet att bifoga/ladda upp fem filer om du önskar visa verket från olika vinklar och omfång, klipp/sekvenser, osv.

Tillåtna filformat för arbetsproverna är AVI, MOV, MPG4 för film, JPEG för bilder och WAV, AAC, AC3 och AIFF för ljud. Tänk på att stora filer kan ta tid att ladda upp. Videoverk får vara högst 2 GB stora och bilder inte större än 5 MB. Förutom att du håller dig till tillåtet filformat och inte överskrider maxstorlek har vi inga krav utan du får själv fritt välja vilka arbetsprover du laddar upp.

 

VIKTIGA DATUM 2022

18 februari kl 13:00: Webbanmälan öppnar

15 mars:  Sista ansökningsdag (såväl på Antagning.se som för att ladda upp dina arbetsprover)

22 april: Antagningsbeskeden skickas ut
Du som blir antagen till någon av kurserna kommer i ditt antagningsbesked få information om var du kan leta rätt på ditt välkomstbrev. Där står det när kursen börjar, hur registrering på kursen går till och lite annan praktisk information för dig som är ny vid Umeå universitet.

 

För frågor kontakta oss på info.art@umu.se