Behörighet och reell kompetens

Behörighet och reell kompetens

KANDIDATPROGRAMMET I FRI KONST

Vad gäller utbildning har de flesta av våra sökande till vårt kandidatprogram gått någon form av förberedande konstutbildning. Det är inget krav men meriterande vid urval. Erfarenhet av konstnärligt arbete är också meriterande.

Språk
Även om en stor del av undervisningen på vårt kandidatprogram är på engelska så är det huvudsakliga undervisningsspråket svenska.  Behörighet i svenska är svenska gymnasiekursen Svenska 3. Om du har dansk/norsk/finsk/isländsk gymnasieutbildning kan dina betyg motsvara Svenska 3 (se länkad sida vad som krävs). Andra sätt att bli behörig i svenska är genom studier på komvux/ folkhögskola (se länkad sida vad som krävs). Återstående sätt att bli behörig i svenska är genom godkänt resultat i behörighetsgivande kurs i svenska från högskola eller universitet eller att göra ett test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) med godkänt resultat. Har du utländsk gymnasieutbildning och är osäker vad som krävs i övrigt samt vilka dokument du behöver ladda upp eller skicka in (se länkad sida vad som krävs).

Behörighet i engelska är svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Även du som har fått betyg i Engelska A eller Engelska B kan anses behörig. Har du inte det kan du vara behörig om du t ex har läst på högskola eller universitet. Skulle du inte vara behörig i engelska genom att uppfylla något av ovan krav kan du uppvisa det om du har godkänt testresultat från något av de språkprov som godtas av universitet och högskolor, t ex TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment certificates.

 

MASTERPROGRAMMET I FRI KONST

För att vara behörig för vårt masterprogram behöver du ha en kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande. Om du inte erhållit din examen innan sista kompletteringsdag kommer du, om vi kan erbjuda dig plats, att bli antagen med villkor och senast vid terminsstart måste du kunna visa upp ditt examensbevis för att kunna bli registrerad på programmet. Har du inte hunnit få ditt examensbevis vid terminsstart kommer du att registreras på fristående kurs under höstterminen och senast när vårterminen börjar ska du kunna visa upp ditt examensbevis för att få läsa vidare på programmet.

Språk
Undervisningsspråket på vårt masterprogram är engelska. Samma lägsta nivå krävs som för vårt kandidatprogram.

 

Reell kompetens

Du som saknar fullständigt gymnasiebetyg eller har en avvikande kandidatubildning har en möjlighet att bli behörig genom reell kompetens. Vi bedömer reell kompetens i relation till konstnärlig aktivitet. Vår bedömning av reell kompetens är förutom bedömning av konstnärliga arbetsprover att man ska på annat sätt ha tillgodogjort sig konstnärlig kunskap. På Antagning.se kan du läsa mer om reell kompetens och du hittar ansökningsblanketten som du fyller i enligt instruktioner som ges där. Om du är osäker hur du fyller i och/eller vad du behöver ladda upp/skicka in är du alltid välkommen att kontakta en studievägledare vid Umeå universitet.