Ansökan till senare del av program är nu stängd

Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser inom fri konst och vill bli programstudent eller läser motsvarande program vid annan konsthögskola och önskar byta studieort. Denna ansökningsomgång är också för dig som påbörjat dina programstudier inom fri konst, haft studieuppehåll eller studieavbrott och önskar fortsätta läsa på ett av våra program. Antagning av behöriga sökanden görs i mån av plats om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram och aktuell termin på programmet.

Anmälan och behörighet

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer. Den särskilda behörigheten utgörs av arbetsprover som du skickar till oss. En jury, bestående av lärare på skolan, kommer efter sista ansökningsdag att titta på de ansökningar av arbetsprover som inkommit och göra en bedömning huruvida de anser att den särskilda behörigheten är uppfylld. Parallellt görs en granskning av den grundläggande behörigheten för programmet. Är båda delar uppfyllda kan vi om lediga platser finns erbjuda plats på aktuell termin.

Är det så att du just nu läser vid en annan konsthögskola och inte har fått poäng för innevarande termin kan du be skolan intyga detta. Skulle du bli antagen blir du det med villkor och du får senast vid terminsstart visa att du har de poäng som krävs.
 

SÅ HÄR SÖKER DU

Du skickar in en anmälan till programmet på Antagning.se  och du skickar arbetsprover till oss.

1. Anmälan till programmet på Antagning.se
 Senare del av Kandidatprogrammet i fri konst

Senare del av Masterprogrammet i fri konst

2. Skicka in arbetsprover
Arbetsproverna skickar du per e-post till info.art@umu.se  (Obs! Du ska inte ladda upp de på Antagning.se). Är det stora filer så skickar du de enklast via WeTransfer alternativt kan du dela upp de i flera mejl. Observera att utan arbetsprover är inte din ansökan komplett och kommer inte att behandlas! Vi vill att du skickar in 3-5 arbetsprover (valfritt konstnärligt område, ett eller flera) samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.). Arbetsproverna utgör den särskilda behörigheten och är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet.
 

VIKTIGA DATUM för höstterminen 2022

15 mars: Anmälan på Antagning.se öppnar

19 april: Sista anmälningsdag såväl på Antagning.se som för att skicka dina arbetsprover till oss

21 juni: Sista dag att ladda upp betyg och intyg 

12 juli: Antagningsbesked med svarskrav skickas ut

22 juli: Sista svarsdag

28 juli: Andra antagningsbeskedet skickas ut

 

Kontakta oss

Om du har frågor om din ansökan kontakta oss på info.art@umu.se