Utbildning

Konsthögskolan ger två program i fri konst, Kandidatprogrammet i fri konst som omfattar tre år (180 hp) samt Masterprogrammet i fri konst som omfattar två år (120 hp). Båda programmen har sitt centrum i utvecklingen av varje students individuella konstnärliga projekt. Den undersökande forskningskaraktären i utbildningarna ställer stora krav på självständigt kritiskt reflekterande.