Personal


Andegras, Susanne
Administrativ samordnare
E-post
+46 90 786 95 51


Aurell, Gerd
Universitetslektor
E-post
+46 90 786 55 76


Calles, Gabriel Bohm
Gästlärare
E-post


Djärv, Robert
Intendent
E-post
+46 70 376 25 41


Eriksson, Annika
Professor, huvudlärare MFA
E-post


Granberg, Monica
Ekonomiadministratör
E-post
+46 90 786 50 61


Heuberger Mancini, Laura
Tekniker, AV-utrustning


Lundberg, Tryggve
Universitetsadjunkt, brandskyddsombud
E-post


Nilsson, Jeanette
Studieadministratör, internationell kontaktperson
E-post
090-786 68 64


Nilsson, Per
Prefekt, Filosof, Universitetslektor
E-post
+46 90 786 61 65


Norberg, Micael
Universitetslektor
E-post
+46 90 786 80 55


Pasquier, Edith Marie
Vikarierande universitetslektor
E-post


Samuelsson, Johannes
Adjungerad universitetsadjunkt, ansvarig för fotolabbet
E-post


Sandström, Imri
Gästlärare
E-post


Savela, Antti
Gästlärare, Grafik
E-post


Westman, Daniel
Gästlärare, Ljud
E-post


Wibron, Karin
Tekniker, Trä
E-post
+46 72 084 96 72