KUNO

KUNO  är ett nätverk inom Nordplus, som omfattar 17 konsthögskolor i Norden/Baltikum, - ett konstuniversitet utan väggar. Genom att samarbeta inom ett brett spektrum av projektaktiviteter bidrar medlemsinstitutionerna till den fortsatta utvecklingen av högre konstnärlig utbildning inom regionen.

Nätverket organiserar student- och lärarutbyten mellan skolorna under tre månader, sex månader eller ett år. Inom KUNO kan studenter göra kortare utbyten för deltagande i projekt på annan skola eller som utbytesstudent på någon av de 16 konsthögskolorna.

Här kan du läsa mer om utbyten för dig som student vid Konsthögskolan och Umeå universitet.