IASPIS Umeå

Iaspis är ett svenskt utbytesprogram med uppgift att skapa dialog mellan bild- och formkonstnärer i Sverige och internationell samtidskonst. Iaspis verksamhet omfattar ett internationellt ateljéprogram i Sverige, stöd för utställningar och arbetsvistelser i utlandet för konstnärer som är verksamma i Sverige, samt en publik verksamhet med föreläsningar, utställningar och publikationer. Iaspis är Bildkonstnärsfondens internationella program och är därmed en del av Konstnärsnämnden.

Iaspis Umeå är ett samarbete mellan Konsthögskolan, Verkligheten, Bildmuseet, Museum Anna Nordlander och Umeå kommun där aktörerna årligen bland annat arrangerar ett gemensamt seminarium.

Iaspis i Umeå