Konsthögskolans galleri har sedan 1993 gått under olika namn och legat på ett antal olika platser i Umeå.
Här visar våra studenter sina verk för allmänheten under hela året.
Utställningsverksamheten är en viktig del i Konsthögskolans utbildning.

Galleriet ligger nu i Konsthögskolans lokaler på Östra Strandgatan 28, ingång från älven.
Klicka för att se en karta