Disputation: Janna Holmstedt

Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening

 

Janna Holmstedt disputerar i fri konst med forskningsprojektet "Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening", fredag den 6 oktober, Bildmuseet, Umeå.

Om vi vänder uppmärksamheten mot det ljudande, träder världen fram på ett annat sätt än inför vår blick. Medan synfältet breder ut sig framför oss, omsluter ljudet oss. Vi simmar i ljud, drunknar. När det gäller våra sinnesintryck färdas inte bara ljudet snabbare än ljuset, det påverkar också vad vi ser. Därtill tilltalas och guidas vi allt oftare av förinspelade och syntetiska röster både i privata och offentliga sammanhang. Synen och det synliga har dock länge haft företräde i en västerländsk tanketradition. Det är därför hög tid att vända uppmärksamheten mot lyssnandet.

Den resa in i lyssnandets gränstrakter som erbjuds i Holmstedts forskningsprojekt tar avstamp i ett unikt arkivmaterial kring neurofysiologen John C. Lilly. Lilly utförde kontroversiella vetenskapliga experiment med delfiner och även på sig själv under 1950- och 60-talet i USA. Lilly och hans forskarkollegor försökte bland annat lära delfiner att tala engelska och spelade in resultaten på rullband.

Lilly och hans kollegors experiment skulle komma att veckla ut sig till en komplex rymd av relationer som satte det mesta av vad som då togs för givet på spel. Detta blir ingången till en berättelse om de nya områden som ljudteknologin har öppnat upp: från upptäckten av valsång i oceanernas djup, ut i rymden och förhoppningen om att kunna kommunicera med annat intelligent liv i universum, till livmodern och den ljudmiljö fostret formas av. På vägen möter vi bioakustisk forskning, militära experiment, samt ljudexperiment inom konst, poesi, film och musik, och även filosofer, mediehistoriker och teoretiker som sökt omförhandla både uppdelningen och hierarkin mellan sinnena och deras kunskapsformer, och i vissa fall även uppdelningen mellan det mänskliga och icke-mänskliga.

Centralt i Janna Holmstedts undersökning av lyssnandet är en serie installationer och performance som har gjorts som del av avhandlingsarbetet. Projektet består av sex konstverk och en essä. Arbetet finns dokumenterat i form av en e-bok som även innehåller ljud, film och bild. Boken finns tillgänglig i publiceringsdatabasen Diva.

En av de ingående delarna, ljudinstallationen "Then, the bark", visas fram till den 5:e oktober på Konstfrämjandet i Umeå.


Tid: fredag den 6 oktober kl. 13.00
Plats: Flexhallen i Bildmuseets suterrängplan, Östra Strandgatan 30 B i Umeå

Opponenter: Kristina Lindström och Åsa Ståhl
Betygskommitté: Amelie Björck, Angus Carlyle och Cecilia Åsberg

Disputationen äger rum i samarbete med Konstnärliga Fakulteten, Lunds Universitet

 

Konsthögskolan, Umeå universitet

www.explorationsintolistening.se

www.jannaholmstedt.com