Synestesi

Ton -> Färg

Rytm -> Rörelse

Tempo -> Tempo

 

Av Eric Seppas, Simon Sjöström och Joakim Tano

Synestesi är ett tillstånd där intrycken från de mänskliga sinnena blandas samman. Hur låter en färg? Hur ser en lukt ut? En kombination av medium som samspelar under givna förutsättningar.

Vi låter sinnen och mänskliga varelser bilda i en kaotisk symfoni. Ett agerande i nuet där intuition agerar i sin fysiska form, genom fysiska kroppar. Ljud i dialog med seende och rörelse, där målet är att bilda en förutsättningslös enhet av flera mänskliga aktörer. Vi kommer i tystnad och stillhet med ett tomt sinne och bildar en process tillsammans med hela rummet.

Strukturen av en ensam aktiv konstnär och en passiv åskådare luckras upp. Konstnärer av olika discipliner och utgångspunkter blandas med åskådarna och bildar tillsammans för en begränsad tid en helhet, ett kollektivt medvetande.

Performance livestreamas den 27 november och öppnar strax före kl 18.00:
https://www.twitch.tv/jtnittiett

 

Tack till Hannes Iversen och Bildmuseet

 

 

För att begränsa spridningen av Covid-19 är galleriet stängt för allmänheten.