Per Westerlund

(f. 1986, Bollnäs)

 

Anteckningar
Olja på trä, penna på papper
Verket består av anteckningsböcker och fyra målningar, varav två hör till en diptyk
Varje målning: 175 x 120 cm

Genom enkla studier av sin omgivning tecknar och målar Per Westerlund för att förhålla sig till verkligheten. Att sitta och titta på saker som råkar vara i närheten, till exempel en flaska, kan göra att något vanligt och bekant upplevs som främmande. Tiden och ögonen ändrar flaskans väsen. Det okända med flaskan leder till ett intresse för att avbilda den. Avbildandet blir en dialog mellan verkligheten och en flyktig förståelse av den.

I Anteckningar har Pers rum avbildats. Teckningar har, tillsammans med minnen av rummet, varit utgångspunkt för målningar som gjorts på skolan. Målningarna är gjorda i skalenligt uppförstorade format av små anteckningsböcker. Anteckningsböckerna har under en period färdats mellan hemmet och studion. Under processen har det uppstått en fragmenterad förståelse av plats, närvaro och tid.

 

Per JK2A9972

Per JK2A0019 Dyptich

Per JK2A9984 Chair

Per JK2A0015 Window

Per JK2A9995 Drawings

Per JK2A0001 Scetch

Per JK2A0004 Scetch

Per JK2A0010 Scetchbook