Josefine Östlund

(f. 1990, Eskilstuna)

 

Haul
Videodokumenterad performance, kontaktmikrofon, förstärkare, medtaget och funnet material.
Videolängd 28,46 min.
Vänligen använd hörlurar!

 

Haul: The act of dragging something, slowly or heavily. Hale; cart; (the quantity that was caught) catch; (mängd) fångst; byte; Bogsera; (transportera i ett fordon) frakta; (objects) släpa; hala; (law) instämma; inkalla;

När föds ett objekt? Kan man väcka ett objekt och föra samman två olika platser genom att skapa ett dån, på en bro, i en stad, i en soluppgång?

Genom en performativ platsrelaterad metod undersöker Josefine Östlund mötet mellan kroppen och specifika platser. Processen är det som intresserar henne. Att gå ut i skogen, låta den tala, se former, som kroppar. Hon utgår ofta från sargade kalhyggen i skogen eller stökiga byggarbetsplatser i staden. Där uppslukas hon av de spår som finns; arbete, våld, oljud, kraft och urladdning. Josefine ser ett värde i det som blivit kvarlämnat av de stora maskinernas framfart. Hon hanterar funnet platsspecifikt material som ting och drivs av frågeställningen; kan det bli till nytt liv i en ny värld, på en ny plats? Kan ett objekt leva genom sitt egna ljud? Är det konstnärens kroppsrörelser och andetag som besjälar ett objekt eller tvärtom? Detta brukar resultera i performanceverk, video, skulptur och installation.

vimeo.com/josefineostlund

www.instagram.com/josefine.ostlund/

 

 

 

 

2 Haul

3 Haul

5 Haul