Johanna Robleto

(f. 1982, Stockholm)

 

Ch.1 (Fluid hour)
Olja på duk
200 x 160 cm

Ch.2 (The journey is long, the burden is heavy)
Olja på duk
200 x 160 cm

Ch. 3 (Flowing)
Olja på duk
200 x 160 cm

 

Johanna Robleto är en abstrakt målare som målar i olja på duk och papper. I sitt arbete betonar hon rörelse, handling, komposition och interaktion mellan färg och form. Hennes målningar är i rörelse. Den kraftfulla energin från stora, precisa gester samsas med någonting mer mjukt och tvekande. Ytorna är arrangerade med vilda penseldrag och starka färgkombinationer. Det är ett intuitivt beslutsfattande i kombination med sträng bedömning.

Johannas målningar är skrifter utan ord, förtvivlan och eufori bredvid varann. Strukturen från hennes många lager anas och viskar om det eviga sambandet mellan orsak och verkan. Att inte veta hur en målning kommer att se ut när den är klar. Där varje målning blir ett kapitel, som ett fönster till någonting annat.

www.johannarobleto.com

www.instagram.com/johannarobleto/

 

Fluidhour 625Px Wide

The Journey Is Long The Burden Is Heavy 625Px Wide

Flowing 625Px Wide