Irina Laaja

(f. 1989, Vaasa, Finland)

 

I wanted to be a monument but I guess I'm just a body
Fotografi, digitaltryck på ekologisk bomull, polyestervadd, tråd
97 x 95 x 180 cm

Fourteen parts of me
Kombucha SCOBY, lintråd, stål
173 x 74 x 43 cm

 

Vad är en kropp och hur förhåller vi oss till våra och andras?

Kroppen representerar en så konkret, fysisk del av oss själva, men är samtidigt bäraren av flertalet system, symboler, känslor och åsikter. Den kan betraktas som vårt mest grundläggande element, men samtidigt som ett av de mest känslomässigt och politiskt laddade teman inom kultur och samhälle.

Med stort fokus på processen och med sin egna kropp samt de upplevelser och känslor som härrör ur den som material, arbetar Irina med textil, skulptur, installation och teckning som huvudsakliga medium. Genom att sammankoppla det personliga och det politiska i ett samtida sammanhang, berör hon frågor om uppfattningar av kroppar, kroppsliga upplevelser och förhållandet mellan "kroppen" och oss själva.

Dessa två självporträtt är försök till förståelse och acceptans av den egna kroppen, försök till att studera möjligheten av objektivitet till det subjektiva och försök till att vara någon som skulle skapa ett monument av sig själv.

www.irinalaaja.com

 

Irina JK2A9852

Irina JK2A9865

Irina JK2A9875

Irina JK2A9889

Irina JK2A9848 Corr

Irina JK2A9791 Close

Irina JK2A9807 2Back