Mumble Speak

Examensutställning kandidatutbildningen

 

Utställningen presenterar elva nordiska konstnärer vars olikartade uttrycksformer och arbetssätt rotar i tystlåtna strukturer och talar tydligt i en sällan skådad tid präglad av den globala pandemin.

Konsthögskolans kandidatutställning 2021 är resultatet av tre års undersökningar, samtal och arbete. Den ger inblickar i användandet av tekniker, material och metoder i samtidens konstpraktiker.

 

Medverkande konstnärer:
Anton Backe
Ingrid Giro
Bewar Abdulsattar Hasan
Karin Holmer
Joshua Karlsson Elwin
Maria Olsson
Stacy Megmortens
Vania Panes Lundmark
Eric Seppas
Simon Sjöström
Estrid Åkermark

 

Utställningen pågår till 15 augusti på Västerbottens museum
www.vbm.se

 

Konsthögskolan i Umeå är en av fem konsthögskolor i Sverige.

Ett gemensamt tack från studenterna till
Tomas Olander, Harald Lowden, Jessica Li, Gerd Tinglum, Désirée Burenstrand Schyman, Maria Bengtsson, Tekla Bergman Fröberg, Joakim Tano, Simon Persson, Joshua Elwin Karlsson, Bêwar Abdûlsttar, Marianne & Peter Wikander, Sven Seppas, Camilla Caster, Eva Juneblad, Isak Neovius Parkman, Emil Eriksson, Anton Backe, Harri Monni, Nils Marklund
All personal vid Konsthögskolan i Umeå, särskilt tack till Gunno Bengtsson, Tryggve Lundberg och Karin Wibron.
Personalen vid Västerbottens Museum
Särskilt tack till Edith Marie Pasquier